Koyun Sulukları İnek Sulukları Plastik Hayvan Sulukları

Kan Grubunuzu Güncelleyiniz • Fotoğraf gönderebilmek için üye olmalısınız. • Video gönderebilmek için üye olmalısınız.  Yeni sitemizi nasıl buldunuz?
  Çok Güzel % 51
  Güzel % 7
  Fena Değil % 7
  Kötü % 35

  Milli Mücadele Yılları / İçeriçumra Hakkında

  2010-08-23 Saat: 19:41 - Bu haberi 4498 kişi okudu.
  Milli Mücadele Yılları Kurulduğu günden günümüze kadar konya'nın siyasi hayatında etkin bir yeri olan ve her dönemde en az bir milletvekilini parlementoya gönderen içeriçumra tarihinin her döneminde kanunlara ve nizamlara saygılı olmuş ve daima devletin yanında yer almıştır .
  İçeriçumra’nın adı ,kurtuluş şavaşı’nda ,delibaş isyanı ile duyulmuştur.
  Delibaş isyanı, kitaplarda değişik şekillerde anlatılmaktadır. Mehmet Önder ,bu konuyu özetle şöyle tesbit etmiştir .Osmanlı devleti ,birinçi dünya şavaşından yenik çıkınca ,Anadolu’da İtilaf Devletlerinin işgali başlıyor.Konya, italyanlar’ın işgal sahası olarak belirleniyor .düşmana karşı koymak için müdafaa-ı hukuk cemiyetleri kuruluyor. Bu cemiyetlerin maksadını anlamayan bazı gruplar ortaya çıkıp isyan ediyorlar.1920 başlarında konya’da bazı küçük ayaklanmalar meydana geliyor. 16 temmuz 1920’de Konya’ya haydar bey vali olarak atanıyor. Haydar Bey, valiliği sırasında Çumra’ya bağlı Alibeyhöyüğü Köyünden Delibaş diye anılan Mehmet adlı Köy Ağasına geniş yetkiler vererek ,Çumra ve çevresinde kuvvet toplaması için görevlendiriliyor. Delibaş, Çumra ve Karaman`a bağlı köylerden kuvvet toplamaya başlıyor. Sevkiyat memuru gibi topladığı kişileri bir süre askere gönderiyor. Daha sonra Konya ve civarlarında sevilen Zeynelabidin Efendi aracılığıyla İstanbul Hükümeti Delibaş Mehmet`i kandırıyor. Konya`yı ve milli kuvvetleri basması için görevlendiriyor. Bunun üzerine Delibaş,Çumra`yı basarak Konya üzerine yürüyor. 3 ekim 1920`de Konya`yı işgal ediyor. Vali Haydar Bey`i teslim alıyor. Afyon`dan sevkedilen Milli Kuvvetler, Konya`ya gelince Delibaş ve adamları dagılıyorlar. Delibaş Mehmet, beraberindeki küçük bir kuvvetle mersin`e kaçmış, oradan bir vapurla İstanbul`a geçmiştir 1921` de Konya`yı tekrar basmak için gizlice Akşehir taraflarına ,oradanda Çumra-Dinek havalesine gelmiş ,burada yakın arkadaşlarınça katledilmiş,başı kesilerek Konya’ya getirilmiştir.
  Delibaş isyanı bastırıldıktan sonra Konya’dan gönüllü alaylar toplanıp cepheye gönderilmiş, milli mücadele’nin ihtiyaçlarını sağlamak için çalışmalar başlatılmıştır.
  Kurtuluş şavaşı sırasında isyan eden Delibaş Mehmet’in yanında Çumra halkının yer aldığı konusunda rivayetler olsa da işin aslı kesinlikle öyle değildir. Delibaş Mehmet isyanına katılan ve halen yaşayan değerli büyüklerimizden öğrendiğimize göre işin aslı şöyledir; Delibaş Mehmet Alibeyhöyüğü Kasabasında bekçidir.başlangıçta da kuva-i milliyecilerin yanındadır.Hatta çevrede askere gidecek olanların kıt’alarına gitmesinde yardımcı olan sevkiyat memuru konumundadır.Ancak Konya’da Zeynel Abidin taraftarları “Din elden gidiyor,Kemalistler devleti gavurlarla peşkeş çekiyorlar” diyerek Delibaş Mehmet’in aklını çelerler Delibaş Mehmet’i Kuva-i Milliyecilere düşman ederler .Konya’yı basmasını telkin ederek harekete geçirirler. İçerçumralı’lar Delibaş Mehmet’e gönüllü asker vermezler ve iltifat etmezler.
  Delibaş Mehmet ve avanesi içeriçumra’ya gelip Şube Başkanı ve iskan müdürünü(sulama müdürü) ele geçirmek istemiştir. Ancak zamanın Belediye Reisi Kıçıkoğlu Ali Haydar Efendi , bunları Abaz dağından kaçırarak kurtarmıştır.
  Delibaş Mehmet isyanı bastırıldıktan sonra Kuva-i milliyeciler “İçeriçumralılar Delibaş Mehmet’e iltihak ettiler” diyerek 10-15 kişiyi divan-ı harbe çıkarmışlardır .Ancak Askerlik Şube Başkanı ile sulama müdürünün “içeriçumralılar’ın Delibaş Mehmet taraftarlarından olmadıklarını aksine kendilerinin hayatlarının bunlar tarafından kurtarıldığını” söylemeleri üzerine Divan-i harbe verilenler beraat etmişlerdir.
  Birinci dünya savaşında değişik cephelerde kurtuluş savaşında pek çok şehit veren Çumra nahiyesinin ,Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye genelinde ilk ilçeler arasına girmesi ,devletine bağlılığının bir nişanesidir.
 • Yazılım ve Sistem yönetimi : OKTAY ÇOMAK
  Teşekkürler : EJDER BİLİŞİM - Freegrafiker
  www.icericumra.com   Mail: icericumra@icericumra.com