Koyun Sulukları İnek Sulukları Plastik Hayvan Sulukları

Kan Grubunuzu Güncelleyiniz • Fotoğraf gönderebilmek için üye olmalısınız. • Video gönderebilmek için üye olmalısınız.  Yeni sitemizi nasıl buldunuz?
  Çok Güzel % 51
  Güzel % 7
  Fena Değil % 7
  Kötü % 35

  İçeriçumra'nın Kuruluşu / İçeriçumra Hakkında

  2010-08-23 Saat: 19:42 - Bu haberi 3197 kişi okudu.
  İçeriçumra'nın Kuruluşu içeriçumra'nın bulunduğu yerin Türk- İslam diyarı haline gelmesinden önceki tarihi eski çağlara kadar uzanmaktadır.
  Hemen yakınıdaki Çatalhöyük'te yapılan

  kazılar ,bu yöredeki yerleşimin

  günümüzden dokuz bin yıl öncesine

  (M.Ö.7000) kadar uzandığını

  göstermektedir. Tarihin bilinen

  devirlerinde de bu mevki ,değişik

  devletlerin yönetiminde kalmış olup

  bunlar,Hititler,Frigler,Asurlar,Presler,Mak

  edonlar,Selefkiler,Bergama

  Krallığı ,Roma İmparatorluğu ve bunun

  devamı olan Bizanstır İmparatorluğudur.

  Müslümanların Konya ve
  dolayısıyla İçeriçumra ile olan ilgileri,Bizans dönemine
  rastlamaktadır.Emeviler devrinde
  704 M'de Konya Bizanstan alınmış ,burada bir İslam hakimiyeti
  kurulmuştur.Fakat bu uzuzn sürmemiştir .Çünkü Konya ve çevresi
  tekrar Bizans'ın eline geçmiştir.Konya'nın,ikinçi defa
  Müslümanların eline geçmesi 708 M'dedir .Bu hakimiyet dönemide uzun
  sürmemiş,şehir ve çevresi tekrar
  Bizans hakimiyetine geçmiştir .
  Konya ve tabii İçeriçumra, Abbasi
  devri İslam akınlarına hedef olmuştur.Bunla birlikte İslamların
  hakimiyetine geçmemiştir.
  Konya ve çevresi ,Selçuklular'la
  Türk-İslam diyarı haline gelmiştir.Konya ve batısındaki Kevele
  kalesi ile bu çevredeki kaleler ,1071 Malazgirt Zaferin'den kısa bir süre sonra
  Kutalmış oğlu Süleyman tarafından fethedilmiş,1076'da Konya başkent
  olmuştur. Bundan sonra Türk birlikleri Batı Anadolu'ya doğru
  yayılmaya devam etmiş,Maramara ve Ege Sahillerine dayanmıştır. Şu halde
  İçeriçumra'da Türk hakimiyeti ,1075-1076'da sağlanmıştır.

  Çumra, Anadolu Selçuklu
  Devleti'nin yıkılmasından sonra Konya gibi 1327'de Karamanoğulları'nın
  denetimine geçmiştir .Bu dönemde Çumra ,Konya Karaman arasında
  bulunan en önemli yerleşim birimlerinden biri haline gelmiş, İbrahim
  Bey zamanında burada cami, kervansaray gibi önemli eserler vücuda
  getirilmiştir. Karamanoğuları`nın Çumra`ya olan bu yakın ilgileri, Konya-
  Karaman yolu üzerinde, yolcu ve orduların uğrak yeri olması ile tarım
  gelirlerinin zenginliğine bağlanabilir.
  Çumra`nın Osmanlı hakimiyetine
  geçmesi. Fatih`in Konya`yı alıp çevresindeki Karaman topraklarının
  hemen tamamını feteden Osmanlılar, 15. yüzyıl sonlarına doğru burayı Karaman Eyaleti haline getirmiş(5); Çumra, Konya kazasına bağlı Sahra nihayesi Köyleri arasında ye almıştır. Tarihi gerçekler, İçeriçumra`nın çok eski bir tarihi bulundugunu göstermektedir. Çumra isminin doğması; Yukarıda açıklandıgı gibi ÇUMRA' isminin doguşu XV. Yüzyıla kadar dayandığı söylenmekle birlikte Selçukların ilk dönemlerine gitti tahmin edilmektedir. Kazılardan elde edilen eserler; Kasabanın kuruluş dönemlerinde açıkladıgımız kabilerin yaşadıgı mevkilerde onların bıraktığı kalıntılara rastlanmaktadır. Buralardan çıkarılan tarihi eser kalıntıların birkısmı Konya Arkeoloji Müzesi`nde saklanmaktadır. Cami-i Kebir (Büyük Cami) karamanoğlu İbrahim Bey (1423-1464) zamanında yaptırıldığı kesin olarak bilinen caminin giriş kapısı üstündeki kitabede İbrahim Bey`in ismi açıkça zikredilmektedir. Camı-i Kebir, İçeriçumra`ya Türklerin iskanının ne kadar eskiye dayandıgını belgeleyen en canlı ve en önemli örnektir.
 • Yazılım ve Sistem yönetimi : OKTAY ÇOMAK
  Teşekkürler : EJDER BİLİŞİM - Freegrafiker
  www.icericumra.com   Mail: icericumra@icericumra.com